Polityka Prywatności

RODO

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) uprzejmie informujemy, że:

•administratorem danych osobowych są Uzdrowiska Kłodzkie SA – Grupa PGU, z siedzibą; ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica – Zdrój, Dalej: Spółka/administrator;

•w Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres jw., tel. 74 8680 220; adres e-mail: odo@uzdrowiska-klodzkie.pl;

•Spółka może przetwarzać następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz kontaktowe, dane o stanie zdrowia (w przypadku realizacji świadczeń zdrowotnych);

•dane osobowe Pacjentów / Gości Uzdrowisk Kłodzkich SA – Grupa PGU mogą być przetwarzane w celu prawidłowej realizacji świadczeń zdrowotnych oraz usług wypoczynkowo – rekreacyjnych a także marketingu bezpośredniego w zakresie oferty Spółki;

•dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom, które współpracują ze Spółką lub ich podwykonawcom na podstawie zawartej umowy współpracy w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa;

•dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania lub okres wymagany przepisami prawa;

W związku z przetwarzaniem danych przysługują: prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzoru.

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NA PODSTAWIE WYRAŻONEJ ZGODY 

 

INFORMACJA DLA OSÓB, OD KTÓRYCH DANE OSOBOWE ZOSTAŁY ZEBRANE:

 

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE ZOSTAŁY POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ:

 

Informacja dla osób, których dane osobowe zostały pozyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia
Informacja dla osób, których dane osobowe zostały pozyskane z poradni specjalistycznych, przychodni POZ, oddziałów szpitalnych i klinik kierujących na świadczenia rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych oraz fizjoterapii ambulatoryjnej.
Informacja dla osób, których dane osobowe zostały pozyskane z innych źródeł KOS
nformacja dla osób, których dane osobowe zostały pozyskane z innych źródeł ZUS
INFORMACJA O ADO dot. DWD