Kolonie obozy zimowiska – dokumenty dla organizatorów

  1. Rezerwacja DWD – pobierz formularz
  2. Lista uczestników z kilku szkół z dokładnymi danymi – pobierz formularz
  3. Lista uczestników  z jednej szkoły z dokładnymi danymi – pobierz formularz
  4. Zał. 2. do karty kwalifikacyjnej Zgoda na korzystanie z basenu i sali ćwiczeń przyrządowych – pobierz formularz

 

 

Informacje do pobrania – RODO:

  1. Informacja o Administratorze Danych Osobowych  – dla osób, od których dane osobowe zostały zebrane – pobierz formularz
  2. Informacja o Administratorze Danych Osobowych  – dla osób, których dane zostały pozyskane z innych źródeł – pobierz formularz