Kolonie obozy zimowiska – dokumenty dla organizatorów

  1. Rezerwacja DWD – pobierz formularz
  2. Lista uczestników z kilku szkół z dokładnymi danymi – pobierz formularz
  3. Lista uczestników  z jednej szkoły z dokładnymi danymi – pobierz formularz
  4. Karta kwalifikacyjna z załącznikami DWD Jagusia – pobierz formularz
  5. Załącznik Nr 1 do karty kwalifikacyjnej. Zgoda rodziców- RODO – pobierz formularz
  6. Załącznik Nr 2 do karty kwalifikacyjnej. RODO – pobierz formularz

 

 

Informacje do pobrania – RODO:

  1. Informacja o Administratorze Danych Osobowych  – dla osób, od których dane osobowe zostały zebrane – pobierz formularz
  2. Informacja o Administratorze Danych Osobowych  – dla osób, których dane zostały pozyskane z innych źródeł – pobierz formularz